Contract Notice Detail

Summary Information

Summary Information
61,157.02 Euro
 
CONSU041000CO2020004 
Subministrament de carpetes de matrícula dels cursos 2020-2021 i 2021-2022 per a la UPC 
En fase de recepció d'ofertes
ClosedForReplies
Subministrament de carpetes de matrícula dels cursos 2020-2021 i 2021-2022 per a la UPC 
Simplified
Open Procedure Simplified (without subjective criteria)  

Object of the Contract

Object of the Contract
Supplies Acquisition 
Purchase 
Subministrament de carpetes de matrícula dels cursos 2020-2021 i 2021-2022 per a la UPC. 
Plaça d'Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona Catalunya (Cataluña) SPAIN  
22852000-7 - Folders
 
 
 

Scheduling

Scheduling
2/18/2020 9:34 AM (UTC +1 hour)
 
3/4/2020 11:00 AM (UTC +1 hour)
 

Financial Settings

Financial Settings
No 
Yes 
No 
Yes 
 
 5
-
 
  
-
 
No 

Contract Documents

Contract Documents
Document NameDescription
Plec_prescripcions_tecniques_CONSU041000CO2020004.pdfPlec_prescripcions_tecniques_CONSU041000CO2020004.pdfDownload
Anunci_licitacio_CONSU041000CO2020004.pdfAnunci_licitacio_CONSU041000CO2020004.pdfDownload
Plec_clausules_administratives_CONSU041000CO2020004.pdfPlec_clausules_administratives_CONSU041000CO2020004.pdfDownload

Object of contract

No 

Administrative and revision information

No 

Questionnaire

Questionnaire
 
 
 1 
Sobre 1
 1.1  
Annex 1 (Declaració Responsable) *
Aquesta pregunta requereix annexar documents (Annex 1 (Declaració Responsable))
    
 Annex 1 - Declaracio responsable_procediment simplificat.docx
 1.2  
Annex 3 Protecció de Dades *
Aquesta pregunta requereix annexar documents (Annex 3 Protecció de Dades)
    
 Annex 3_proteccio_dades.docx
 1.3  
Recordeu presentar la documentació que es valora segons criteris sotmesos a judici de valor *
Aquesta pregunta requereix annexar documents (Recordeu presentar la documentació que es valora segons criteris sotmesos a judici de valor)
    
 2 
Sobre 2
 2.1  
Lista de precios de la oferta *
(Els valors indicats no inclouen IVA)
    
Preu Total sense IVA
0,00
EUR
    
 
ReferènciaReferència internaDescripcióQuantitatUnitatPreu UnitariPreu Total sense IVA
    
1
Carpetes
1,00
VG
 2.2  
Annex 2 Oferta Econòmica i criteris automàtics *
Aquesta pregunta requereix annexar documents (Annex 2 Oferta Econòmica i criteris automàtics)
    
 Annex2.doc

Abnormal Low Offers

 

Public Messages

Public Messages
TypeReferenceSubjectDate
3/9/2020 9:50 AM (UTC +1 hour)
Detail