Terms of Use

Publication Scheduling

19 
24. 08. 2020 14:46:27 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (Summer Daylight))
 

Terms Description

Untitled document

OBSEG, PREDMET IN LEGITIMNOST DOSTOPA

 

1.1        Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA, portugalska davčna številka 505141019, kot tudi Vortal Connecting Business SL s špansko  davčno številko A85765469, ali katerekoli druge družbe v lasti družbe Vortal, SGPS, S.A. s portugalsko davčno številka 509963404, (v nadaljevanju: VORTAL) je družba za upravljanje prek interneta dostopnih elektronskih poslovnih platform (v nadaljevanju: PLATFORMA/E), namenjenih posameznikom in pravnim osebam javnega in zasebnega prava (v nadaljevanju: STRANKA/E), ki zagotavljajo storitve poslovne integracije in so v lasti družbe VORTAL, ki je za te PLATFORME, ki jih bodo uporabljali in do katerih bodo dostopali UPORABNIKI, nosilka vseh pravic in licenc, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

1.2        S storitvami poslovne integracije so mišljene rešitve, ki jih PLATFORME nudijo STRANKAM, s katerimi je mogoče prilagoditi dostop, vnesti logotip ali kako drugače poudariti oziroma poiskati informacije o naročilih, postopkih, natečajih, tekočih projektih v vlogi naročnika ali ponudnika na PLATFORMI, vendar brez:

a)         možnosti, da bi bil VORTAL stranka katerekoli pogodbe, sklenjenega med STRANKO in tretjimi osebami ali uporabniki, tudi če so lahko slednji VORTAL-ove stranke;

b)         naprav za dostop do interneta, ne glede na vrsto, obliko in opremo;

c)         posedovanja katerihkoli pravic ali obveznosti v zvezi s katerimkoli blagom ali storitvami, ki so lahko predmet STRANKINEGA poslovnih transakcij na PLATFORMI.

1.3        Pristop k PLATFORMI, tem Splošnim pogojem dostopa in uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji) kot tudi vsem drugim splošnim pogojem, kakor so dogovorjeni ali so v veljavi, se vzpostavi z registracijo.

1.3.1.    Vsaka STRANKA in UPORABNIK je zato ob pričetku uporabe storitve in/ali PLATFORMA/E, ko jo začne prvič uporabljati, dolžna v celoti prebrati veljavne pogoje in izrecno izjaviti, da je prebral/a, razumel/a in sprejel/a njihov pomen ter obseg teh Splošnih pogojev dostopa in uporabe  in tudi vse druge pogoje, ki se lahko uporabljajo, vključno z izrecnim soglasjem o obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo naročila, za upravljanje pogodbenega razmerja in za uporabo PLATFORME.

1.4        STRANKA v pogodbi/registru/registracijskem obrazcu (kot je primerno) določi predstavnika (skrbnika), ki ureja razmerja z VORTAL-om in ki STRANKO zastopa v zvezi z urejanjem vseh razmerij glede ciljev pogodbe in ki je hkrati odgovorna tudi za administrativne, tehnične in finančne zadeve, povezane z uporabo PLATFORME, kot tudi za upravljanje z uporabniki (sprejemanje oz. dodajanje novih uporabnikov na račun družbe) in za posodabljanje podatkov o družbi in uporabnikih.

1.4.1.    Če predstavnik STRANKE, omenjen v prejšnjem odstavku, ni določen, se za kontaktno osebo z VORTAL-om šteje prvi registrirani uporabnik STRANKE.

1.4.2.    Kjer je primerno, lahko odgovorni uporabnik nastavi različne ločene dostope za preostale uporabnike njegove družbe in je hkrati tudi odgovoren za upravljanje teh dostopov.

1.5        Za legitimen dostop do različnih storitev, ki so na voljo na elektronski platformi, je zahtevana uporaba uporabniškega imena (identifikacije) in gesla za dostop, ki jih določi STRANKA in/ali UPORABNIK v skladu s politiko določitve gesla, kar je odgovornost STRANKE in UPORABNIKA, priporočamo pa nastavitev močnega gesla z upoštevanjem naslednjih varnostnih smernic, tako da geslo:

a)         naj bo dolgo vsaj 8 znakov;

b)         ne vsebuje uporabniškega imena, pravega imena ali imena družbe;

c)         ne vsebuje cele besede;

d)         se znatno razlikuje od prejšnjih gesel;

e)         je alfanumerično in vključuje posebne znake.

1.6        Za spremljanje časovnega poteka dejanj, ki so v pristojnosti držav, v katerih deluje VORTAL, in ki morajo biti opravljena v določenem obdobju, potrjenem s storitvijo časovnih žigov, lahko PLATFORMA dodaja časovne žige, ki jih, kjer zakon določa, izdaja zunanji subjekt, certificiran za zagotavljanje kvalificiranih kronoloških storitev potrjevanja.

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI

 

2.1 VORTAL-ove dolžnosti do STRANKE in UPORABNIKA so:

a)         zagotavljanje potrebnih informacij o tehničnih zahtevah in pogojih za dostopanje do naročenih storitev;

b)         zagotavljanje takih tehnoloških pogojev za STRANKO, ki ji omogočajo, da med uporabo PLATFORME samostojno uporablja, kupuje, prodaja ali drugače uporablja naročene storitve, opredeljene v pogodbi;

c)         sprejemanje politike obveščanja o varnosti podatkov in o zaupnosti ter omejevanja dostopa do storitev PLATFORME s postopki ugotavljanja istovetnosti in potrditve pristnosti;

d)         sprejemanje varnostnih ukrepov za preprečevanje uničenja, izgub, spreminjanja, naključnega ali nepooblaščenega dostopa ali širjenja podatkov;

e)         vzdrževanje dostopnih informacij na PLATFORMI o politiki upravljanja informacijske varnosti, ki jo odobri in izvaja VORTAL;

f)          omogočanje preverjanja pristnosti z uporabo digitalnih potrdil, ko so ta na voljo in ko so zahtevana, za izključno uporabo na svojih PLATFORMAH in zgolj za namen preverjanja pristnosti;

g)         spoštovanje vse veljavne zakonodaje na evropski ravni in na nacionalni ravni v državah, kjer VORTAL deluje;

h)         VORTAL ne bo posredoval klica na telefonske številke, zaradi katerih bi nastali dodatni stroški za UPORABNIKA ali STRANKO v primeru telefonske podpore, razen če je o dodatnih stroških ustrezno obveščen in vanje izrecno privoli;

i)          omogočiti vsaj 5 poskusov za prijavo na platformo z uporabniškim imenom in geslom. Po neuspelih 5 poskusih se uporabniški račun zaklene, na e-poštni naslov, ki je povezan z uporabnikom, pa se pošlje elektronsko sporočilo z navodili za odklepanje;

j)          VORTAL se zavezuje, da bo, kadarkoli bo to mogoče, zagotovil možnost splošne izmenjave podatkov, in sicer med različnimi oblikami, aplikacijami ali stopnjami učinkovitosti;

k)         VORTAL se zavezuje, da bo, kadarkoli bo to mogoče, utemeljen na odprtokodnih rešitvah, ki za UPORABNIKE in STRANKE ne bodo vključevale posebnih stroškov licenciranja, s čimer bodo na voljo vse aplikacije, ki omogočajo nalaganje dokumentov v PLATFORMI.

l)          omogočanje tehničnih zahtev in seznama nastavitev, ki jih mora izpolnjevati UPORABNIK PLATFORME;

2.2. STRANKINE in UPORABNIKOVE dolžnosti do VORTAL-a:

a.         STRANKA bo pošiljala informacije, ki so bile zbrane v času pristopa k storitvi in/ali PLATFORMI, kot tudi pri vseh interakcijah ali stikih z VORTAL-om v natančni in pravilni obliki. Vsaka opustitev ali nepravilnosti v podatkih, ki jih navede STRANKA in UPORABNIK, je izključna odgovornost STRANKE in UPORABNIKA;

b.         STRANKINI predstavniki oz. UPORABNIKI bodo pri uporabi PLATFORME spoštovali in uveljavljali spoštovanje dogovorjenih ali naročenih storitev v skladu z navodili, tehničnimi postopki ali omejitvami, ki jih sporoči VORTAL;

c.         STRANKA bo vzdrževala natančen in posodobljen seznam svojih predstavnikov oziroma uporabnikov s potrebno redundanco za ohranitev avtonomije pri upravljanju uporabnikov in pooblastil ter bo posodabljala informacije o družbi in uporabnikih PLATFORME ter nemudoma preprečila dostop in zahtevala preklic digitalnega potrdila, če je to potrebno, v primeru prekinitve razmerja med STRANKO in katerimkoli njenim predstavnikom ali uporabniki PLATFORME;

d.         STRANKA prek PLATFORME ne bo pošiljala ali posredovala nezakonitih, obrekljivih ali zavajajočih informacij;

e.         STRANKA bo dostop do storitev in informacij, ki jih vsebuje PLATFORMA, uporabljala v skladu s temi Splošnimi pogoji dostopa (in drugimi posebej veljavnimi in dogovorjenimi pogoji) in v skladu z zakonom, zlasti pa bo spoštovala osebne pravice in pravice intelektualne lastnine, pa tudi načela javnega reda, dobre običaje in dobro poslovno prakso;

f.          STRANKA ne bo uporabljala nikakršne tehnologije, ki omogoča dostop ali poskus dostopa prek PLATFORME do kanalov, sektorjev, komunikacij ali dokumentov, ki so šifrirani ali zaščiteni z uporabniškim imenom in gesli, digitalnimi potrdili ali drugimi skrivnimi kodami;

g.         STRANKA ne bo ogrožala varnosti omrežja, in sicer z uporabo ali prenosom virusov, črvov ali drugih napadov prek PLATFORME ali drugih tehnik, ki bi lahko ogrozile njeno učinkovitost;

h.         PLATFORMO bo uporabljala v skladu z dobro prakso - zlasti v spletnem brskalniku ne bo uporabljala gumbov »Nazaj« in »Naprej« (zlasti ne med transakcijskimi dejanji) in bo upoštevala, da ima PLATFORMA mehanizme (gumbe), ki so namenjeni za to, in bo zagotovila, da isti uporabnik iz istega subjekta ne bo sočasno dostopal prek različnih spletnih brskalnikov ter iste vsebine na PLATFORMI ne bo sočasno urejal z dvema različnima uporabniškima imenoma;

i.          STRANKA ne bo nalagala datotek z nepodprtimi končnicami, ki so navedene na seznamu prepovedanih vrst datotek. Seznam prepovedanih vrst datotek je objavljen v oknu PLATFORME za nalaganje. Nepodprte končnice datotek so: bat, reg, vbs, com, dll, exe, swf, ascx, asmx, asp, aspx, eml, htc, htm, html, ini, js, pif, wsdl in wsml;

j.          STRANKA ne bo razkrivala vsebine, pogojev, tehničnih postopkov ali dokumentacije, ki jo je posredoval VORTAL, ki je lahko neposredno ali posredno povezana s storitvami;

k.         STRANKA ne bo reproducirala nobenih informacij, ki jih je videla ali do katerih je dostopala, v kakršnikoli obliki brez dovoljenja in navodil ali izraženih sklicev na PLATFORMO ali izrabljala platforme v tržne namene v kakršnikoli obliki;

l.          STRANKA bo skrbela za zaupnost in neprenosljivost posameznikovega imena, uporabniškega imena, gesel, zasebnih ključev digitalnih potrdil ali drugih tajnih kod in zagotovila, da se ti ne glede na uporabljena sredstva ne posredujejo, kopirajo ali razkrivajo;

m.        STRANKA bo v največ 24-urnem roku sporočila kakršnokoli nepravilnost ali nezakonitost, glede katere je seznanjena, ali izgubo, razširjanje ali drugo kršitev uporabniškega imena, gesla, zasebnega ključa, katerekoli druge tajne kode ali katerihkoli podatkov v okviru dolžnosti nerazkrivanja;

n.         STRANKA bo zagotavljala, da je vsebina oglasov (pasic, gumbov itd.), blagovnih znamk, logotipov ali drugega gradiva za objavo, neodplačna in zakonita ter izključna odgovornost STRANKE, ob čemer si VORTAL pridržuje pravico do takojšnje odstranitve vsebine s PLATFORME na podlagi sodne odločbe ali enakovredne odločbe pristojnega organa ali po lastni presoji, če se odkrijejo kršitve teh pogojev;

o.         STRANKA bo s predvidevanjem dejanj na PLATFORMI, zlasti tistih, ki se morajo zgoditi v roku, delovala preventivno, s čimer bo preprečevala zamujanje rokov, glede na dejstvo, da je povprečen čas aktivacije storitve in izdaje potrdil o pristnosti dva delovna dneva; 

p.         STRANKA bo uporabljala PLATFORMO kot glavno sredstvo za izmenjavo informacij, saj je avtomatizirano pošiljanje e-poštnih sporočil dovzetno za različne dejavnike, ki lahko vplivajo na prihod sporočil do naslovnikov (poln nabiralnik, blokiranje s strani protivirusnih programov, vpliv programov za preprečevanje nezaželene pošte itd.);

q.         STRANKA razume, da so e-poštna sporočila, poslana samodejno, odvisna od različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na njihovo dostavo prejemniku, in da bo, če ne prejme samodejne aktivacije uporabnikov in potrditev naročil z online trgovine v roku 24 ur, to sporočila VORTAL-u;

r.          STRANKA razume, da je pošiljanje opozoril o samodejnih e-poštnih sporočilih o obvestilih na PLATFORMI redundantna funkcija, saj so poslana samo na en e-poštni naslov (če ni nastavljen e-poštni naslov za konkretno naročilo, bo uporabljen e-poštni naslov, ki je nastavljen v profilu družbe), za katerega pravilno določitev in posodabljanje je odgovorna STRANKA, odgovorni uporabnik pa mora sam dostopati do PLATFORME, kjer v profilu družbe izvede posodobitev;

s.         strinjati se, da je vsak časovnik, ki je prikazan na PLATFORMI (odštevanje časa, časovnica), zgolj okviren in da mora uporabnik potrditi ustrezen datum v podrobnostih postopka, razpisni dokumentaciji oziroma drugje ter da lahko UPORABNIK prav tako uporablja čas v UTC (usklajeni svetovni čas);

t.          STRANKA razume, da so vsi datumi, prikazani na PLATFORMI, v skladu s časovnim pasom, ki ga je določil UPORABNIK, in da ima ta vedno možnost uporabe usklajenega svetovnega časa (UTC);

u.         STRANKA razume, da sta STRANKA in UPORABNIK odgovorna za informacije, ki jih objavita o svoji družbi v profilu, in da ne objavljata vsebinskih informacij, ki so zavajajoče, ponižujoče, rasistične, spolne, politične ali moralno oziroma etično sporne;

v.         STRANKA razume, da strinjanje s Splošnimi pogoji pomeni strinjanje s tem, da se podatki o njeni družbi objavijo v poslovnem imeniku, na primer vključitev njene družbe v obstoječ sistem razvrščanja, datum zadnje oddaje javnega naročila in datum oddaje zadnje ponudbe;

w.         STRANKA priznava in sprejema izvajanje potrebnih nadzornih postopkov s strani VORTAL-a v okviru analiz, izvedenih v sistemu upravljanja informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja (in sicer analize tveganja, profili uporabe, upravljanje reklamacij, upravljanje incidentov in njihovih vplivov) z namenom da zagotovijo uporabnikom skladnost dejanj na platformi z zakonodajnimi določbami, ali npr. omejitev določitve datuma oziroma roka za oddajo ponudb samo med delovniki, pomoč uporabniku da rok prenese na naslednji delovnik, vsakič, ko je rok na nedelovni dan ali zunaj delovnih ur;

x.         STRANKA razume, da VORTAL-ov sistem za razvrščanje ne ocenjuje, razlikuje ali koristi družbam, temveč določa le merila in informacije. VORTAL določa razmerja in uteži za družbe, ki jih platforma »točkuje« in ki vodijo k njihovemu razlikovanju. Prek platforminih notranjih procesov ti rezultati ustvarjajo referenčno merilo, sestavljeno iz točkovanj, ki izhajajo iz interakcije na platformi;

y.         potrjuje, da je seznanjena, da je na voljo spletno orodje za podporo za uporabo PLATFORME, ki lahko razjasni vsa vprašanja o njeni uporabi;

z.          STRANKA razume, da bodo, če ne bo dogovorjeno drugače, po nakupu katerekoli storitve iz spletne trgovine te postale aktivne šele po plačilu predračuna ali po sklenitvi pogodbe o odloženem plačilu oz. predložitvi naročilnice.

aa.        STRANKA razume, da je odgovorna za verodostojnost informacij, posredovanih med registracijo;

bb.       potrjuje, da so UPORABNIKI in STRANKE, kadar je to primerno, odgovorni za ustvarjanje oziroma sprejemanje oziroma posodabljanje zahtev za dostop in za vsakokratni dostop do njihove družbe oziroma poslovnega imenika in dostop do njih ter upravljanje trajnih ali začasnih profilov, in morajo so dolžni v ta namen svoje uporabnike z vso dolžno skrbnostjo pravilno identificirati;

cc.        STRANKA mora zagotoviti, da je njena delovna seja popolnoma zaprta, ko se odjavi od PLATFORME, in mora potrditi, da je bilo to uspešno izvedeno v različnih aplikacijah;

dd.       STRANKA razume, da je odgovorna za sprejem spremenjenih pogojev dostopa, ki jih bo Vortal sporočil prek različnih komunikacijskih kanalov (prek platforme in/ali po e-pošti in/ali prek novic) in ki bodo na voljo tudi prek povezave v nogi platforme (zavihek: Pogoji);

ee.        da si priskrbi potrebne aplikacije za dostop do platforme, hkrati pa potrjujete zavedanje, da sta lahko v trenutku ukrepa hitrost interneta in/ali pasovna širina, ki sta na voljo, dejavnika, ki lahko vplivata na uspešnost PLATFORME, saj na PLATFORMO vplivajo različni lokalni dejavniki, kot so konfiguracija računalnika, UPORABNIKOVO lokalno omrežje in pasovna širina, za kar VORTAL ni odgovoren ter posledično nima zmožnosti za njihovo spremljanje, pa tudi kombinacijo operacijskih sistemov, brskalnikov in drugih komponent v skladu z objavljenim in posodobljenim seznamom na spletnem mestu http://s-procurement.si/si/pogosta-vprasanja/.

ff.         STRANKA razume, da sprejetje Splošnih pogojev dostopa pomeni strinjanje z uporabo piškotkov, kar omogoča vzdrževanje seje, in drugih pomožnih sredstev, ki pripomorejo k večji uporabnosti PLATFORME.

gg.       VORTAL, njegovi PARTNERJI in tretje osebe lahko uporabljajo kontaktne podatke za zagotavljanje tehnične podpore, zagotavljanje storitev v komercialne namene ter za predstavitev izdelkov in storitev; če STRANKA ne želi, da bi uporabljali uporabljal te podatke za te namene, mora poslati sporočilo na info@vortal.biz ali info@s-procurement.si, v katerem izrecno navede svoje nestrinjanje za sprejem informacij za podporo strankam in komercialne namene, kar lahko naredi tudi preko tržnih in komunikacijskih orodij, ki jih VORTAL uporablja s funkcijo »Odjavi naročnino« ali podobno;

3.1. VORTAL si prizadeva preprečiti vsakršno napako ali pomanjkljivo opravljanje katerekoli storitve, ki jo zagotavlja, tako z uporabo tehničnih sredstev kot človeških virov, ni pa odgovoren za:

a)         vsebino informacij, ki se pošiljajo prek PLATFORME, ker ne dostopa, izbira ali spreminja informacij, ki jih vsebuje prenos, ali njegovega pošiljatelja ali prejemnika, in dejansko ni seznanjen s prenesenimi informacijami, niti nima splošne obveznosti spremljanja posredovane vsebine;

b)         izgubo, škodo, napačno rabo in/ali zlorabo vsebine oglasov (pasic, gumbov ali drugih), blagovnih znamk, logotipov ali drugih poudarkov in strani, objavljenih na PLATFORMI, ki so izvedene s strani tretjih oseb;

c)         kakršnokoli izgubo podatkov, bodisi slučajno bodisi zaradi drugih vzrokov, ki izvirajo od STRANKE ali tretjih oseb;

d)         dejavnosti, ki jih izvajajo tretje strani, druge stranke, uporabnikov ali drugih, za kakršnekoli zahteve v zvezi z izdelki ali storitvami, ki so bili dostavljeni oziroma so bile opravljene med naročniki, ponudniki ali drugimi;

e)         morebitno škodo zaradi uporabe elektronske platforme, vključno s tistimi, povezanimi z morebitnimi prekinitvami, neželenimi sporočili, virusi ali hrošči, napakami, tehničnimi napakami ali drugimi omejitvami, ki izvirajo iz sistema STRANKE ali pa je vzrok malomarnost;

f)          kakršnokoli ogrožanje varnosti sporočil, ki izvirajo iz sistema STRANKE ali pa je vzrok malomarnost;

g)         izvajanje dejanj ali spodbujanje k dejanjem, ki so kazniva, vključno s povzročanjem škode, obrekovanjem, pozivanjem k nasilju, neupoštevanjem državnih simbolov, spodbujanjem rasizma, ksenofobije, homofobije in drugega.

3.2 VORTAL si pridržuje pravico, da sproži sodne postopke ali organom zagotovi informacije, ki omogočajo identifikacijo vsakogar, ki uporablja PLATFORMO, ki je storil dejanja ali ščuva k storitvi dejanj, ki so po veljavnem pravu kazniva, vključno s povzročanjem škode, obrekovanjem, nasiljem, nespoštovanjem državnih simbolov, spodbujanjem rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih.

3.3 Razen v primeru višje sile, STRANKA odgovarja VORTAL-u:

a)         za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki izhajajo neposredno ali posredno iz teh Splošnih pogojev;

b)         zlasti za pravočasno in celovito izpolnjevanje dogovorjenih finančnih obveznosti in pogodbenih dogovorov ter plačila zakonskih zamudnih obresti v primeru neizpolnjevanja obveznosti pravočasnih plačil, sicer ima VORTAL pravico do takojšnjega prenehanja zagotavljanja storitev po pogodbi ali do plačila celotnega pogodbenega zneska ali odškodnine v skladu z veljavnim pravom;

c)         za dejanja svojih predstavnikov, delavcev ali zastopnikov.

3.4 Razen v primeru višje sile, STRANKA odgovarja tretji oseb, če ima položaj naročnika:

a)         za skladnost z vsemi tehničnimi, kakovostnimi, finančnimi in drugimi pogodbeno ali zakonsko določenimi pogoji in za skladnost z vsemi pogoji iz razpisne dokumentacije;

b)         za skladnost z vsemi zakonskimi predpisi ter pravili, sklenjenimi ali določenimi v kodeksih ravnanja, dogovorjenimi in uporabljenimi za pogodbe, ki so del in so bile sklenjene prek PLATFORME, zlasti za izpolnjevanje dolžnosti posodobitve informacij o stanju naročila ali pričakovanem datumu sklenitve storitev;

c)         za zagotovitev ter domnevo verodostojnosti in pristnosti vseh izmenjanih informacij, nabav ali naročil njihovih predstavnikov ali zastopnikov prek PLATFORME;

d)         za sprejetje tehnoloških mehanizmov, ki jih je VORTAL dal na voljo kot sredstvo za dokazovanje avtorstva in integritete informacij, ki so bili ustvarjeni ali naloženi na PLATFORMI / s strani PLATFORME.

3.5 Razen v primeru višje sile, STRANKA odgovarja tretji osebi, če ima položaj ponudnika:

a)         za skladnost s tistim, kar je bilo pogodbeno določeno ali zakonsko zahtevano od vsakega naročnika ali uporabnika storitev pod enakimi pogoji;

b)         za zagotovitev ter domnevo verodostojnosti in pristnosti vseh javnih naročil ali naročil njihovih predstavnikov ali zastopnikov prek PLATFORME;

c)         za sprejetje tehnoloških mehanizmov, ki jih je VORTAL dal na voljo kot sredstvo za dokazovanje avtorstva in integritete informacij, ki so bili ustvarjeni ali naloženi na PLATFORMI / s strani PLATFORME.

3.6 VORTAL je odgovoren za vse storitve, ki so vključene v zagotavljanje storitev PLATFORME, in za vse človeške vire, ki pripadajo njegovi strukturi, tudi če jih zagotavlja partner ali tretja oseba, ki deluje v imenu VORTAL-a.

 

DOSTOP IN REGISTRACIJA

 

4.1. Dostop do opravljanja storitev se lahko izvaja tudi z uporabo različnih sredstev na daljavo (po telefonu, prek interneta ali drugače) in predvideva predhodno poznavanje in sprejem določb teh Splošnih pogojev s strani STRANKE ter drugih primernih oziroma dogovorjenih pogojev, pri čemer slednji prevladajo.

4.2. Pri sklepanju pogodbe na daljavo se kot datum sprejetja teh Splošnih pogojev šteje datum sprejetja pogodbenih pogojev, ki veljajo za posamezno storitev.

4.3        STRANKA je odgovorna za to, da Splošne pogoje dostopa sprejme zakoniti zastopnik oz. zaposleni, ki ima zato ustrezno pooblastilo.

4.4        Za namene pogodbenega razmerja, v primerih, ko pogodbe ne podpišeta obe podpisni stranki, se pogodba šteje za sklenjeno kot rezultat teh Splošnih pogojev in tudi veljavnih ali dogovorjenih posebnih pogojev skupaj s pogoji in opisom storitev, ki so določeni v povezanem obrazcu, ki ga STRANKA odda.

4.5        V primeru neskladnosti med Splošnimi pogoji in posebnimi pogoji na obrazcu, prevladajo opisi pogojev in storitev, zapisani na povezanem obrazcu, enako velja v primeru posebnih pogojev.

 

 

CENA IN PLAČILA

 

5.1        Razen v primeru UNIVERZALNE STORITVE, promocije za zagotavljanje storitev ali pdb., je STRANKA dolžna plačati ceno za dostop in uporabo PLATFORME in/ali storitev, kakor je dogovorjena.

5.2        VORTAL si pridržuje pravico, da letno posodablja cene, ki jih je mogoče določiti glede na indeks cen življenjskih potrebščin ali v odvisnosti STRANKINE spremembe prometa ali pridobitev ali če se spremeni cenovna lestvica, ki velja za stranko.

5.3        Če je primerno, se prihodki od prodaje in podobno določijo z vrednostjo postavke Poslovni prihodki kot vsota postavk "Izvedba storitve", "Prodaja blaga", "Sprememba proizvodnje", "Lastno delo podjetja", "Dodatni prihodki", "Subvencije za izvajanje dejavnosti" in "Drugi poslovni prihodki", kot so določeni v vmesnem (B) izkazu poslovnega izida po vrsti, ki jih vsebuje letno poročilo za zadnje davčno leto, po zakonsko določenih pogojih in roku. Za obseg storitev izvedenih na PLATFORMI velja vsota postavke "Nabava blaga in storitev" in "Pridobitev kapitalskih sredstev" v proračunih najnovejšega davčnega leta do datuma začetka izvajanja.

5.4        Vsa plačila se izvedejo v evrih, razen če pisni dogovor med pogodbenicama določa drugače; v slednjem primeru se lahko določi druga denarna enota, ki mora biti obvezno navedena skupaj z menjalnim tečajem v evrih.

5.5        Nacionalni plačilni sistemi, elektronski medbančni transferji (TEI) in neposredna bremenitev so v skladu s tehničnimi zahtevami enotnega območja plačil v evrih (SEPA).

5.6        VORTAL si pridržuje pravico do pošiljanja elektronskih računov, ki se nanašajo na naročene storitve na elektronski naslov, ki je naveden za prejem računov. Če želi STRANKA spremeniti e-poštni naslov za prejemanje računov ali če želi prejemati račune na drugačen način, mora o tem VORTAL-u podati pisno zahtevo.

 

TRAJANJE IN SPREMEMBE

 

6.1 Pogodba za opravljanje storitev velja, razen če ni dogovorjeno drugače, za obdobje 12 mesecev od datuma njene sklenitve (kot datum sklenitve šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank, če pa datum ni razviden pa za datum sklenitve šteje dan, ko je pogodbo prejel VORTAL) in se zaporedoma samodejno obnavlja za isto obdobje, razen če katerakoli stranka pisno obvesti drugo vsaj 15 dni pred datum poteka začetnega obdobja ali zadnjega podaljšanja, razen če ni dogovorjeno drugače.

6.2 Vsako spremembo splošnih ali posebnih pogojev bo VORTAL sporočil prek komunikacijskega kanala, ki je na voljo na PLATFORMI, STRANKA pa nove pogoje sprejme ali jih zavrne; v primeru nesprejetja mora STRANKA to sporočiti VORTALU in ta pogodba preneha s tako odločitvijo STRANKE. Naročnik mora redno pregledovati te pogoje, da je seznanjen s svojimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi.

6.3 V nujnih primerih ali zaradi posebnega razloga lahko VORTAL spremeni pogoje dostopa do postopkov ali zahteve v zvezi z računalniškim sistemom ter vsebino dogovorjenih storitev, pripomočkov, dokumentacije ali druge vsebine. Če se zadevne spremembe izvedejo, je STRANKA na ustrezen način vnaprej obveščena, ne da bi bilo treba uporabiti katerokoli drugo posebno obliko.

NESPOŠTOVANJE, REŠEVANJE SPOROV IN PRENEHANJE

 

7.1 Če STRANKA ne spoštuje katerekoli dolžnosti, določene s temi Splošnimi pogoji ali s pogodbo, lahko VORTAL odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom od datuma izjave o odstopu.

7.2 V primeru nespoštovanja pogodbenih določil si VORTAL pridržuje pravico, da omeji dostop do naročene storitve in zahteva polno plačilo preostale pogodbene obveznosti ter po veljavni zakonodaji zahteva odškodnino.

7.3 Zaradi tehničnih razlogov ali nespoštovanja pogodbenih določil s strani STRANKE si VORTAL pridržuje pravico prenehati ali prekiniti opravljanje naročenih storitev brez odgovornosti za kršitev pogodbenih obveznosti.

7.4 V primeru prenehanja pogodbe iz kateregakoli razloga, vključno s prenehanjem zaradi nespoštovanja pogodbenih določil, mora STRANKA nemudoma prenehati uporabljati dogovorjene storitve in pravočasno in v celoti spoštovati dogovore, vezane na VORTAL, tretje osebe, ponudnike, naročnike ali druge.

7.5 V primeru prekinitve ali prenehanja naročenih storitev zaradi kršitve obveznosti s strani STRANKE lahko VORTAL v primeru izrecne STRANKINE zahteve vnovič vzpostavi oziroma aktivira drug paket storitev, ki stranki dovoljuje uporabo PLATFORME.

7.6        Vsako zahtevo za odstop od pogodbe (vključno z vso zahtevo, ki preprečujejo podaljšanje pogodbe) mora zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba podati v skladu z veljavno zakonodajo oz. na način, kakor je dogovorjen med strankama.

7.7        Če ni drugače dogovorjeno, se nobena zahteva oziroma obvestilo o odstopu od pogodbe, ki ni podano z izpolnitvijo zgoraj navedenih pravil, ne šteje za veljavno.

 

VARNOST, PODATKI O DRUŽBI IN OSEBNI PODATKI

 

8.1        Osebni podatki se zbirajo za namen izvajanja pogodbe, sklenjene s STRANKO in UPORABNIKI, ter se obdelujejo v skladu s Politiko zasebnosti in Splošnimi pogoji dostopa, ki jih ti nedvoumno in izrecno sprejmejo in glede osebnih podatkov podeljujejo pravice do dostopa, popravka, prenehanja in ugovora.

8.2        STRANKA in UPORABNIK se zavezujeta posodabljati podatke, VORTAL pa se zavezuje, da bo v celoti spoštoval dolžnosti po veljavni zakonodaji v zvezi z ukrepi za varstvo osebnih podatkov in s pravicami njihovih nosilcev.

8.3        UPORABNIKU je omogočeno, da ne prejema glasil in trženjskih akcij, ki so navedene v teh Splošnih pogojih.

8.4        VORTAL  obdeluje osebne podatke v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27. aprila 2016.

8.4.1     Osebni podatki, ki jih zbere VORTAL, se obdelujejo zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo. Da bi zagotovili načelo najmanjšega obsega podatkov, morajo biti zbrani osebni podatki ustrezni, relevantni  in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

8.4.2     Vsi osebni podatki, ki jih zbere in obdeluje VORTAL, se obdelujejo v skladu z visokimi varnostnimi standardi, vključno z zaščito pred nedovoljeno  ali nezakonito obdelavo  ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi, da se ohrani njihova celovitost in zaupnost.

8.5        V skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27. aprila 2016 mora posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, dati izrecno privolitev, da se podatki, ki ga zadevajo, lahko obdelujejo, saj je taka obdelava podatkov potrebna za izvajanje pogodbe z VORTAL-om ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika. 

8.5.1     Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika,  na katerega se osebni podatki nanašajo, s katero, z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem, izrazi soglasje, da lahko njegove osebne podatke obdelujejo VORTAL ali katerikoli drug subjekt, ki obdeluje osebne podatke v imenu VORTAL-a.

8.6        Obdelava osebnih podatkov s strani VORTAL-a (in drugih subjektov, ki obdelujejo osebne podatke v imenu VORTAL-a, kot navedeno v prejšnji točki) ni namenjena samo za identificiranje uporabnikov platforme, temveč tudi za zagotavljanje storitev, vključno s tehnično podporo, marketinškimi akcijami in obvestili o uporabi PLATFORME s strani VORTALA.

8.7        Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Takšno ukrepanje na noben način ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

8.8        VORTAL se zavezuje pri vseh svojih storitvah zagotavljati varnost v smislu najvišjega jamstva kakovosti, varnosti in celovitosti.

8.8.1     Zato je VORTAL od leta 2007 certificiran v skladu s standardi ISO 27001 (Mednarodni standard za informacijsko varnost), ISO 20000 in ISO 9001, v Španiji pa tudi s pečatom zaupanja (Confianza Online), ki določa posebne norme v zvezi s sporočili in vsemi transakcijami iz VORTAL-ovih sistemov, kar krepi zaupanje uporabnikov v nove metode v skladu zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

PREVLADA POGOJEV

 

9.1        Podatki iz obrazca/ev glede na vrsto ali način naročene integracije poslovne storitve oziroma storitev, obseg, posebne pogoje, postopek, načine plačila ali promocije, storitve dodane vrednosti, dodeljevanje oglaševalskega prostora (pasice, gumbi ali drugo), vključno z dimenzijami, vrsto, lokacijo na elektronski PLATFORMI, časom, številom izvodov, izdelavo strani, poudarki ali drugimi podatki, ki so neposredno ali posredno povezani, pomenijo posebne pogoje vsake posamezne pogodbe in so skupaj s temi Splošnimi pogoji sestavni del pogodbe o zagotavljanju storitev.

9.2        Če priloge določajo dodatne pogoje, in sicer tiste, ki se nanašajo na direktno bremenitev z bančnega računa, so te enako veljavne in enako učinkujejo ter prevladajo, če so v nasprotju s klavzulami v pogodbi, vendar pod pogojem, da so pravilno datirane in podpisane s strani obeh strank.

 

INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

 

10.1.     VORTAL kot avtor kolektivnega in intelektualnega dela je imetnik pravic intelektualne in industrijske lastnine vse VORTALOVE PLATFORME in sisteme in je tudi imetnik ali ima licenco, pooblastilo ali dodelitev pravic intelektualne, industrijske in slikovne lastnine na razpoložljive vsebine in storitve, ki med drugim vključujejo (na primer) elektronske platforme econstroi, vortalGOV, vortalHEALTH, vortalINDUSTRY, vortalOFFICE & SUPPLIES, vortalENERGY&UTILITIES VORTALNEXT in VORTAL CORPORATE.

10.2.     Pod nobenim pogojem se ne razume, da dostop, uporaba ali navigacija pomeni opustitev, licenco ali dodelitev vsega ali le delov teh pravic s strani VORTAL-a.

10.3.     Posledično ni dovoljeno odstraniti, ne upoštevati ali spreminjati obvestila o avtorskih pravicah, intelektualni lastnini in vseh drugih podatkov, ki opredeljujejo pravice VORTAL-a, pa tudi vse tehnične zaščitne naprave, digitalne prstne odtise ali druga sredstva obveščanja in/ali identifikacijo vsebine.

10.4.     Prav tako je brez izrecnega pisnega soglasja ali imetnika ustreznih pravic prepovedano spreminjati, kopirati, ponovno uporabljati, izvleči, izkoriščati, razmnoževati, javno komunicirati, narediti sekundarne ali nadaljnje publikacije, prenašati datoteke, pošiljati po pošti, prenašati, uporabljati, obdelovati ali razširjati na kakršenkoli način celoto ali del vsebine sistemov VORTAL ali VORTALOVIH PLATFORM.

10.5.     STRANKI oziroma UPORABNIKU še zlasti ni dovoljeno na kakršenkoli način posredovati ali distribuirati kakršnekoli informacije o VORTALU ali vsebini in z njimi povezanih elektronskih trgih, razen za uporabo, ki jo dovoljuje zakon.

10.6.     Blagovne znamke Vortal, econstroi, vortalGOV, vortalHEALTH, vortalINDUSTRY, vortalOFFICE & SUPPLIES, vortalENERGY&UTILITIES, GuarantingTM, Pagamento Garantido®, VORTALNEXT, VORTAL CORPORATE in Supply CareTM so VORTAL-ove blagovne znamke.

10.7.     Če STRANKA oziroma UPORABNIK zazna kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali pa je lahko škodljiva za uporabnike, je dolžnost stranke oz. uporabnika, da nas o tem čimprej obvesti na e-poštni naslov info@s-procurement.si ali info@vortal.biz.

10.8 Naslednje blagovne znamke, patenti in izvorne kode so v lasti spodnjih subjektov, ki so jih razvili. Kot odprtokodna programska oprema so lahko predmet uporabe, spreminjanja ter distribucije.

 • Redis Cache (Copyright (c) 2006-2020, Salvatore Sanfilippo. All rights reserved.)
 • Cassandra (© 2016 The Apache Software Foundation)
 • Kubernetes (© 2020 The Kubernetes Authors | Documentation Distributed under CC BY 4.0)
 • Docker (© 2020 Docker Inc. All rights reserved)
 • Elastic Search, Logstash, Kibana (© 2020. Elasticsearch B.V. All rights reserved. Elasticsearch is a trademark of Elasticsearch BV, registered in the U.S. and in other countries.)
 • SonarQube (© 2008-2020, SonarSource S.A, Switzerland. All content is copyright protected. SONARQUBE and SONARSOURCE are trademarks of SonarSource SA. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights are expressly reserved)
 • xUnit (Copyright © 2020 .NET Foundation)
 • DSS Framework (Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.; Copyright (C) 2015 European Commission, provided under the CEF programme)
 • Pandas (© 2020 Python Software Foundation)
 • Unidecode (Copyright 2001, Sean M. Burke <sburke@cpan.org>, all rights reserved; Copyright 2019, Tomaz Solc tomaz.solc@tablix.org; Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.)
 • Tensorflow (Copyright 2018 The TensorFlow Authors.  All rights reserved.)
 • Numpy (© 2019-2020 NumPy. All rights reserved.)
 • Sklearn (© 2007 - 2019, scikit-learn developers (BSD License))
 • Nltk (© Copyright 2020, NLTK Project.)

 

VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNA SODIŠČA

 

11.1      Za prilagoditev, razlago in rešitev vseh sporov, ki izhajajo iz razlage ali izvajanja sporazuma za opravljanje storitev in/ali teh splošnih in posebnih pogojev dostopa, ki so njegov sestavni del, se pogodbeni stranki dogovorita o pristojni jurisdikciji države, v kateri je pogodba formalizirana in, če ni dogovorjeno drugače, se uporabi pravo države, v kateri Vortal posluje.

11.2      Če VORTAL nima niti sedeža niti VORTAL ni vpisan v poslovni register v državi iz prejšnje točke, so pristojna izključno portugalska sodišča, natančneje v Lizboni.

 

STIKI IN URADNA OBVESTILA

 

12.        Za vso komunikacijo ali obveščanje je treba uporabiti naslednje stike:

12.1      PORTUGALSKA - SPLOŠNI KONTAKTI

Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia S.A.

Sedež: Rua Alfredo Allen, nº 455/461, 4200-135 Porto

ID številka za DDV: 505141019

Registracija: registriran kot poslovni subjekt v Portu pod številko 505141019

Telefon: (+351) 707 202 712 / Telefaks: (+351) 210325010

E-mail: info@vortal.biz

12.2      ŠPANIJA - SPLOŠNI KONTAKTI

VORTAL Connecting Business, SA

Sedež: Calle de Alcalá, 61 28014 - Madrid – España.

ID za DDV: A-85765469

Registracija: vpisan v poslovnem registru v Madridu: Tomo 26944, Folio 128, Section 8, Hoja M485592, Inscripción 1ª

Telefon: (+34) 91 794 46 40 / Telefaks: +(+34) 91 794 46 01

E-mail: info@vortal.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA I – POSEBNI POGOJI ZA ŠPANSKI TRG 

 

 1. VORTAL je v Španiji povezan s pečatom zaupanja (Confianza Online), ki določa posebne norme v zvezi s komercialnimi sporočili in vsemi transakcijami iz VORTAL-ovih sistemov, kar krepi zaupanje uporabnikov v nove elektronske metode.

a)    Confianza Online  je nepridobiten španski subjekt ob podpori španskega ministrstva za industrijo, turizem in trgovino ter javnega podjetja Red.es in Združenja za samoregulacijo komercialnih sporočil – Autocontrol.

b)    Prosimo, da za več informacij o postopkih spremljanja in poročanja o pritožbah glede oglaševanja preberete vsebino, ki je dostopna na spletnem naslovu: http://www.confianzaonline.es/gestiona-tu-reclamacion/informacion-general/tramitacion-publicidad/

c)     Poleg tega lahko stranka subjekt, ki je overjen s pečatom CONFIANZA ONLINE in ki posluje v skladu z njegovim etičnim kodeksom, v primeru sporov, povezanih z spletnim oglaševanjem, varstvom podatkov, zaščito otrok in dostopnostjo, te incidente prijavi zunajsodnemu sistemu za reševanje sporov Confianza Online (www.confianzaonline.es), ki ga sestavljata žirija in nacionalni arbitražni organ za potrošnike.

d)    V preostalih primerih se stranki zavezujeta, da bosta zavrnili reševanje sporov pred katerimkoli drugim subjektom, razen pred sodišči s krajevno pristojnostjo sedeža stranke.

 1. Glede španskih javnih naročil so ti splošni pogoji v skladu s špansko zakonodajo.
 2. VORTAL je trenutno certificiran v skladu z organskim zakonom št. 15/1999 z dne 13. decembra o varstvu osebnih podatkov in kraljevim odlokom št. 3/2010 z dne 8. januarja, ki ureja sistem državne varnosti na področju elektronske uprave.
 3. VORTAL posluje v skladu s špansko zakonodajo, in sicer s kraljevim odlokom št. 3/2011 z dne 14. novembra, kraljevim odlokom št. 3/2010 z dne 8. januarja, organskim zakonom št. 15/1999 z dne 13. decembra, zakonom št. 39/2015 z dne 1. oktobra, zakonom št. 9/2017 z dne 8. novembra in tudi z Uredbo (EU) 2016/679.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA II – POSEBNI POGOJI ZA PORTUGALSKI TRG JAVNIH NAROČIL

 

 1. VORTAL-ove dolžnosti do STRANKE so med drugim:

a)    zagotavljanje telefonske ali e-poštne podpore, ki je STRANKI na voljo v običajnem delovnem času, objavljenem na PLATFORMI, s čimer se izpolni njegova dolžnost do uporabnikov v skladu s točko d prvega odstavka 22. člena portugalskega zakona št. 96/2015 kot tudi v skladu s preostalimi zahtevami, ki jih določa omenjena določba;

b)    zagotavljanje dostopnosti PLATFORME 24 ur na dan in 7 dni v tednu, razen med načrtovanimi (s predhodnim obvestilom na spletni strani ustrezne PLATFORME, objavljenim vsaj 72 ur vnaprej, v skladu s šestim odstavkom 28. člena zakona št. 96/2015), nenačrtovanimi ali nujnimi vzdrževalnimi obdobji; da bi zmanjšali vpliv na posamezen javni razpis, bodo vse STRANKE o vseh navedenih dogodkih obveščene na vstopni strani;

c)     zagotavljanje varnega in prilagodljivega postopka registracije uporabnika, ki ne traja več kot tri delovne dneve, kot je določeno v tretjem odstavku 28. člena zakona št. 96/2015, v primeru prostega (univerzalnega) načina;

d)    omogočanje vzdrževanja podatkov, ki mu jih zaupajo njegove STRANKE ter ki jih morajo STRANKE in UPORABNIKI sami posodobiti ali spremeniti;

e)    VORTAL se zavezuje, da bo svoje osnovne (BASE – brezplačne) storitve STRANKAM ponudil v skladu s prvim in četrtim odstavkom 24. člena zakona št. 96/2015. Te vključujejo dostop do vseh bistvenih funkcionalnosti, ki omogočajo popoln razvoj javnih predpogodbenih postopkov.

f)      izpolnjevanje in spoštovanje določb v skladu s tretjim odstavkom 22. člena zakona št. 96/2015;

g)    VORTAL se zavezuje, da povezave BASE na portal STRANKAM (ponudnikom) ne bo zaračunal.

 1. STRANKINE dolžnosti do VORTAL-a so:

a)    za izbiro podjetij, ki se jih povabi k omejenim postopkom oziroma naročilom je odgovorna STRANKA (ko je v vlogi naročnika oziroma nabavnega subjekta). Za to mora STRANKA jamčiti, da je povabilo naslovljeno na pravo podjetje, tako da ga poišče prek njegove pravilne davčne številke (način, ki omogoča iskanje podjetij brez napak) in da preveri e-poštni naslov za pošiljanje opozoril, kadar je to ustrezno, v skladu z vrsto ponudnikove storitve;

b)    STRANKA razume, da je odgovorna za upravljanje in spremljanje časovnega potrjevanja z uporabo časovnega žiga, če je to potrebno;

c)     STRANKA razume, da obstaja omejitev, po kateri mora biti datum oziroma rok za oddajo ponudb določen samo v delovnih dneh oziroma med uradnimi urami, in se zavezuje, da bo UPORABNIKU pomagala, da rok prenese na naslednji delovni dan vsakič, ko se zgodi, da rok pade na čas zunaj uradnih ur ali na dela prost dan;

d)    STRANKA razume, da je uporabnik, ki izvede dejanje, odgovoren za izbiro digitalnega potrdila za podpis datotek, ponudb, prijav, rešitev, sporočil in postopkov, tudi če PLATFORMA ne prepozna vira digitalnega potrdila. Za izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka 54. člena zakona št. 96/2015 je treba uporabiti kakovostno digitalno potrdilo, ki je objavljeno na TSL (zaupanja vrednem seznamu);

e)    STRANKA razume, da je UPORABNIK odgovoren za preverjanje, ali je podpis, uporabljen na dokumentih, ki so že vneseni v »dokumente subjekta«, veljaven, ko je priložen kot del ponudbe, prijave, rešitve, sporočila ali postopka;

f)      STRANKA razume, da VORTAL ne more prevzeti nobene odgovornosti za potrditev, ki jo izvaja Adobe (ali kateri drug podoben program) glede digitalnega potrdila, uporabljenega za podpis, ker se ta izvede zunaj platforme;

g)    STRANKA mora zagotoviti ustrezno oddajo postopkov, ponudb, prijav, rešitev in sporočil, tako da uporablja potrdila o oddaji;

h)    STRANKA razume, da VORTAL ne more prevzeti nobene odgovornosti za potrditev, ki je razvidna iz potrdila o kvalificiranem podpisu, vgrajenem v dokument v obliki PDF, kajti potrditve ne izvaja VORTAL, temveč se ta izvede zunaj platforme;

i)      STRANKA bo zagotovila, da če UPORABNIK zahteva izdajo VORTAL-ovega digitalnega potrdila, mora shraniti vnaprej določeno geslo in spremljati spremembe na svojem delovnem področju in elektronskem nabiralniku, tako da ga mora takoj, ko je izdan, namestiti na svoj računalnik in na platformi z njim povezati svoje uporabniško ime v skladu z ustreznimi navodili. Če STRANKA v 24 urah glede tega ne prejme elektronskega sporočila ali sporočila na delovnem prostoru, mora navezati stik z VORTAL-om.

j)      STRANKA razume, da je UPORABNIK, če je to potrebno za namene potrjevanja pristnosti, odgovoren za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje njegove istovetnosti in da lahko v ta namen zahteva digitalno potrdilo od VORTAL-a ali poveže digitalno potrdilo s svojo registracijo;

k)     STRANKA se strinja, da je lahko njena družba, če je primerno, predlagana v elektronskem javnem naročilu (ali podobnem) in mora zato imeti izkazan poslovni interes, ki je skladen s postopkom, da naročnik lahko aktivira to možnost. Za upravljanje (ključnih in informativnih) interesov so odgovorni UPORABNIKI in STRANKE;

l)      STRANKA se strinja, da mora za izpolnitev zahtev, določenih v točki d petega odstavka 42. člena zakona št. 96/2015, v svojem spletnem brskalniku aktivirati funkcionalnost TLS. Aktiviranje TLS se lahko izvede prek pogovornega okna »možnosti« spletnega brskalnika.

m)   Za skladnost in spremljanje pragov za dodeljevanje javnih naročil je na Portugalskem odgovoren naročnik, in sicer pod pogoji iz drugega odstavka 113. člena Zakona o javnih naročilih.

n)    To pomeni zlasti zagotavljanje pravne skladnosti s portugalsko zakonodajo, in sicer z zakonom št. 96/2015 z dne 17. avgusta, zakonsko uredbo št. 134/2009 z dne 2. junija, zakonsko uredbo št. 18/2008 z dne 29. januarja, zakonom o varstvu osebnih podatkov in tudi Uredbo (EU) 2016/679.

 1. V skladu z določbami 21. člena portugalskega zakona št. 96/2015 VORTAL zagotavlja organom IMPIC, IP in GNS dostop do svoje infrastrukture, opreme in ustreznih sistemov, povezanih z upravljanjem elektronske platforme, ob čemer se ne zavezuje zgolj k temu, da bo tem organom dal na voljo vse informacije, dokumentacijo ali karkoli drugega, kar bi lahko zahtevali IMPIC, IP ali GNS, ki so povezani z njegovo dejavnostjo, ampak tudi k temu, da bo te organe obveščal o naslednjih primerih v 15 dneh od datuma nastanka:

a)    o kakršnikoli spremembi splošnih zahtev glede licenciranja, predvidenih v 15. členu portugalskega zakona št. 96/2015;

b)    o prenehanju dejavnosti na nacionalnem ozemlju;

c)     ustanovitev podružnic, agencij, ustanov, postavitev objektov, zagotavljanja prisotnosti ali drugih oblik komercialnega zastopanja v zvezi z upravljanjem elektronskih platform na nacionalnem ozemlju.

 1. V primeru spora med STRANKO in tretjimi osebami, drugimi strankami ali uporabniki, bodisi ponudniki, naročniki ali drugimi, VORTAL v skladu s portugalskim zakonom o elektronskem javnem naročanju in standardom ISO 27001 zagotavlja zgolj informacije o evidenci dostopa (50. člen portugalskega zakona št. 96/2015) lastnikom podatkov, naročnikom ali drugim pristojnim organom, kadar je to potrebno za pojasnitev nekaterih dogodkov na PLATFORMI v zvezi s posameznim ponudnikom oziroma zainteresiranimi strankami v okviru pravnih postopkov, vključno s primeri, predvidenimi v prvem odstavku 78. člena zakona št. 96/2015.
 2. Kadar je to primerno in če v pogodbi s STRANKO (naročnikom) ni določeno drugače, ponudnik nima dveh ali več časovnih žigov, ki so sočasno parametrizirani za uporabo na elektronski platformi.
 3. Če se STRANKA odloči, da bo VORTAL zaprosila za dodatne svetovalne storitve in se z njimi strinjala, ji bo VORTAL slednje zaračunal po veljavnem ceniku.
 4. Za registracijo kot naročnik mora STRANKA dati na voljo datoteko (najbolje v obliki preglednice) s podatki svojih običajnih dobaviteljev, tako da jih je mogoče naložiti na PLATFORMO.
 5. Na Portugalskem se pri obračunu po ceni plus DDV po zakonsko določeni stopnji plačajo zneski z uporabo sistema direktnih bremenitev, kot ga ureja Obvestilo št. 1/2002 z dne 13. marca in pozneje Banka Portugalske, razen v primeru drugačnega načina, ki je bil dogovorjen s STRANKO, in sicer plačila računa z valuto 30 dni.
 6. Na Portugalskem morajo STRANKE prek elektronskih postopkov zagotoviti elemente, potrebne za odobrena pooblastila za bremenitev. Elektronski postopki so na voljo prek bankomatov ali kateregakoli drugega sistema, ki ga zagotavlja ustrezna finančna institucija, vključno z zasebnimi bankomati, bančnimi portali in potrdili o opravljenih klicih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA III – POSEBNI POGOJI ZA UPORABNIKE VORTALOVE STORITVE SUPPLIER TRUSTER

 

 1. Posebni pogoji PLATFORME VORTAL SUPPLIER TRUSTER (v nadaljevanju: Supplier Truster) in ti Splošni pogoji ter drugi splošni pogoji, ki se uporabljajo ali so dogovorjeni, veljajo za register UPORABNIKOV in STRANK.
 2. Ob registraciji storitve mora UPORABNIK izjaviti, da je prebral, razumel in sprejel pomen in doseg teh Splošnih pogojev.
 3. Vse informacije iz podatkovne baze so v lasti Supplier Truster ali VORTAL-ovih tretjih oseb (partnerjev ali ponudnikov storitev), njihovo preverjanje ali pridobivanje pa je pridržano UPORABNIKOM in/ali dodatnim subjektom, kot je določeno v teh Splošnih pogojih.

a)    UPORABNIK sme vse podatke iz baze kvalitativno in kvantitativno pridobivati le za namen informativne seznanitve, podatkov pa ni dovoljeno reproducirati, razkriti ali prenašati v celoti ali deloma, ne glede na to, ali so prosto dostopni ali ne, tretjim osebam, vključno s subjekti, na katere se ti podatki nanašajo, razen če to VORTAL pisno izrecno dovoli.

 1. Podatke v bazi Supplier Truster zagotavljajo zunanji subjekti in STRANKE, zaradi česar VORTAL ni odgovoren za verodostojnost, zanesljivost, celovitost in popolnost upravljanih in razpoložljivih podatkov.
 2. Ne glede na skrbnost pri zbiranju, izbiri in obdelavi predloženih informacij Supplier Truster UPORABNIKOM ne zagotavlja rezultatov njihovih storitev, če je pomanjkljivost ali napaka posledica zastarelih, pomanjkljivih, neresničnih ali nepopolnih informacij, ki jih zagotavljajo zunanji subjekti.
 3. Informacije, ocene, kvalifikacije in druge storitve, ki jih zagotavlja Supplier Truster, morajo uporabniki upoštevati samo kot vodilo, saj niti Supplier Truster niti VORTAL nista odgovorna za plačilno sposobnost, pravočasno skladnost ali kakovost izdelkov ali storitev, ki so prosto sklenjene z dobavitelji, vključno z morebitno posledično škodo ter izgubo dobička, kakor tudi vsakršno škodo, ki jo povzročijo taki pomanjkljivi izdelki ali storitve.
 4. Ocene podjetij ali subjektov, ki niso registrirani v tej storitvi, so izključna odgovornost subjekta, ki podaja oceno, in bodo dostopni le podjetju ali subjektu, ki je predmet te ocene.
 5. VORTAL-ove dolžnosti do STRANKE:

a)    VORTAL zagotavlja, da so shranjeni in obdelani podatki, ki jih zagotavlja Supplier Truster, zaupni ter dostopni le uporabnikom in/ali registriranim dobaviteljem in jih zato ni mogoče posredovati tretjim osebam, prav tako pa so posamezne ocene dostopne samo ocenjenim družbam ali subjektom.

b)    VORTAL zagotavlja dostopnost PLATFORME 24 ur na dan in 7 dni v tednu, razen med načrtovanimi obdobji vzdrževanja s predhodnim obvestilom na spletni strani ustrezne PLATFORME ter nenačrtovanimi ali nujnimi obdobji vzdrževanja.

c)     VORTAL zagotavlja spoštovanje vse veljavne zakonodaje na evropski ravni in tam, kjer deluje.

d)    VORTAL zagotavlja, da imajo tisti, na katere se podatki nanašajo, pravico dostopa do njih in pravico do popravka napak in opustitev, ki jih izkažejo.

e)    VORTAL zagotavlja, da bo informacije sodelujočih podjetij, kolikor so te na voljo, stalno ažuriral in dopolnjeval ter jih obravnaval v skladu z merili stroge nepristranskosti, neodvisnosti in objektivnosti, da bo uporabnikom zagotovil zanesljivost, verodostojnost in vrednost doseženih rezultatov (ocene/kvalifikacije).

 1. STRANKINE dolžnosti do VORTAL-a:

a)    STRANKA na način, ki ga določi Supplier Truster, vnaprej daje na voljo vse informacije in dokumente, povezane s predmetom te storitve, in zagotavlja točnost, popolnost in nediskriminatornost informacij glede na ponudbo, s čimer omogoči kakovost storitve.

b)    STRANKA izrecno pooblašča svoje ocenjevanje in kvalificiranost znotraj platforme Supplier Truster in sprejema, da so lahko rezultati teh ocen dani na voljo drugim UPORABNIKOM.

c)     STRANKA jamči, da bo storitve plačala in da bo znesek ter valuto določil Supplier Truster v skladu z dogovorjenimi pogoji ter da jo lahko zaradi zamude v plačilu takoj in brez predhodnega obvestila izključi iz sistema.

10.  V primeru spora med STRANKO in tretjimi osebami, drugimi strankami ali uporabniki VORTAL v skladu z ISO 27001 zagotavlja informacije samo lastnikom informacij, naročnikom ali zakonsko določenim drugim pristojnim organom ali pristojnim sodnim organom; v tem primeru je lahko zahtevana formalna pisna zahteva.

11.  Podatkovna baza Supplier Truster je pravilno licencirana s strani CNPD (Portugalska nacionalna komisija za varstvo podatkov) v skladu z dovoljenjem št. 4412/13 za dejavnost, povezano z njenim upravljanjem, vzdrževanjem in dostopanjem, ter veljavno zakonodajo in dovoljenjem pod nadzorom CNPD.

12.  Supplier Truster je VORTAL-ova blagovna znamka z vsemi pravicami, ki jih varuje veljavna zakonodaja.

13.  Za uporabo blagovnih znamk, modelov, nazivov ali drugih pravic industrijske lastnine ter del ali njihovih delov, zaščitenih z avtorskimi pravicami, in informacij, ki jih zagotovijo sodelujoče družbe, so izključno same odgovorne in za nadzor legitimnosti oziroma zakonitosti njihove uporabe ne odgovarjata niti Supplier Truster niti VORTAL.

14.  STRANKE in UPORABNIKI izrecno dovoljujejo dostop do informacij, ki jih navedejo na PLATFORMI, za druge STRANKE in UPORABNIKE, ki so prejemniki takih informacij.

15.  Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren vsak subjekt sam, ki uresničuje pravice na podlagi 16. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, saj PLATFORMA omogoča funkcionalnosti, ki zagotavljajo avtonomijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA IV – POSEBNI POGOJI ZA ZASEBNI TRG 

 

 1. Višina letne naročniške cene za storitve javnih naročil vključuje fiksni del, ki je določen v odvisnosti od STRANKINEGA prometa, v skladu z veljavnim cenikom.
 2. Če želi STRANKA PLATFORMO uporabiti za gradbene projekte, v katerih sodeluje z drugimi družbami v okviru režima dopolnilna skupina družb, se zaračuna dodatni znesek v skladu s cenikom, ki velja za to storitev, in sicer za kritje stroškov lokalne postavitve, izvajanja in usposabljanja. Ta znesek se zaračuna enkrat za vsak ACE. STRANKA v pisni obliki obvesti VORTAL o svojem partnerskem deležu ali delnicah v ACE, na katerega se nanaša, tako da lahko VORTAL sproži mehanizme prenosa pogodb, ki so na PLATFORMI registrirane s strani ACE, na STRANKO.
 3. Če se STRANKA odloči, da bo VORTAL zaprosila za dodatne svetovalne storitve, ji bo VORTAL slednje zaračunal po veljavnem ceniku.
 4. Za naročanje na storitev javnih naročil mora STRANKA dati na voljo datoteko (najbolje v obliki preglednice) s podatki svojih običajnih dobaviteljev, tako da jih je mogoče naložiti na PLATFORMO.
 5. Poslovni model, ki se uporablja za zasebni trg, temelji na sistemu, v katerem so dobavitelji kategorizirani glede na panogo. Ko bo na voljo posvetovanje, bodo vsi dobavitelji, ki spadajo v kategorijo posvetovanja, samodejno povabljeni; ni jih mogoče odstraniti.
 6. Na Portugalskem se pri obračunu po ceni plus DDV po zakonsko določeni stopnji plačajo zneski z uporabo sistema direktnih bremenitev, kot ga ureja Obvestilo št. 1/2002 z dne 13. marca in pozneje banka Portugalske, razen v primeru drugačnega načina, ki je bil dogovorjen s STRANKO, in sicer plačila računa z valuto 30 dni.
 7. Na Portugalskem morajo STRANKE prek elektronskih postopkov zagotoviti elemente, potrebne za odobrena pooblastila za bremenitev. Elektronski postopki so na voljo prek bankomatov ali kateregakoli drugega sistema, ki ga zagotavlja ustrezna finančna institucija, vključno z zasebnimi bankomati, bančnimi portali in potrdili o opravljenih klicih.

 

 

 

 

 

PRILOGA V - POSEBNI POGOJI ZA SLOVENSKI TRG

 

1. V  Sloveniji  storitve trženja  VORTAL-ove  platforme in pomoči uporabnikom zagotavlja  partner  S-Procurement,  družba  za elektronske nabavne platforme, d.o.o. (S-PROCUREMENT)..

2. Naročniki so dolžni ravnati v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za javna naročila.

a)    Ker je PLATFORMA orodje oziroma sistem, ki omogoča izvajanje zakonsko določenih formalnosti, je naročnik odgovoren za kršitve in nespoštovanje zakonskih določb, vključno na primer s plačilom kakršnekoli globe, kot so določene v 111. in 113. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

3. Ponudniki so dolžni ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in s pravili postopkov, določenimi v zakonodaji in/ali s strani naročnika.

a)    Ker je PLATFORMA orodje oziroma sistem, ki omogoča izvajanje zakonsko določenih formalnosti, je ponudnik odgovoren za kršitve in nespoštovanje kakršnihkoli zakonskih ali postopkovnih določb, vključno na primer s plačilom kakršnekoli globe, kot so določene v 112. in 113. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

4. V skladu z navodili, usmeritvami in v imenu VORTAL-a lahko S-PROCUREMENT obdeluje osebne podatke, povezane z UPORABNIKI PLATFORME kot obdelovalec.

a)    V tem okviru S-PROCUREMENT v imenu VORTAL-a upravlja in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27. aprila 2016.

5. Pogodbeni stranki se strinjata, da je za prilagoditev, razlago in rešitev vseh sporov, ki izhajajo iz razlage ali izvajanja sporazuma za opravljanje storitev in/ali teh Splošnih pogojev dostopa ali Posebnih pogojev, ki so njihov sestavni del, pristojno sodišče v Sloveniji.

6. Za vso komunikacijo ali obveščanje je treba uporabiti naslednje stike:

S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o.

Sedež: Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

ID za DDV: SI31002200

Matična številka: 7276192000

Telefon: 01 60 100 71

E-pošta: info@procurement.si